Site logotype
30
  • € 14.99

Biznesa krievu valoda

level (A2 - B1+)

*****3votes

Product details

Size:paperback
Length: 157 pages
Format: Retorika A

Krievu valoda kā svešvaloda mācību grāmata.
Grāmata ir paredzēta latviešu jaunatnei, kuri plāno savu karjeru biznesa sfērā, kas saistīta ar krieviski runājošiem klientiem vai partneriem. Tā domāta cilvēkiem, kuri pārzina krievu valodu vidējā līmenī.

Grāmatā ir 15 tēmas un tā sastāv no Mācību grāmatas un Uzdevumu burtnīcas.
Katrā tēmā ir sadaļas:

  1. Vārdnīca – jaunu tematisko vārdu krājums ar tulkojumu latviešu valodā;
  2. Gramatika – krievu valodas gramatikas pamatnoteikumi;
  3. Biznesa iemaņas – dažādi biznesa instrumenti;
  4. Intervija – intervijas ar Latvijā pārstāvētām veiksmīgu kompāniju darbiniekiem;
  5. Mācību situācija – eksistējošas kompānijas piemērs un uzdevumi, kurus nepieciešams veikt šī piemēra pamatā.

Mācību grāmata var tikt izmantota krievu valodas mācību kursos vai patstāvīgai apmācībai.

Lyudmila Kotane

About author

Lyudmila is a marketing and management specialist and author of various business Russian language courses and books for foreign students.

The textbooks designed by Lyudmila provide learners with the ability to communicate fluently in Russian and utilize this skill in their career.

The books “Russian for Business” (A2, B1, B2) are deployed in Spain, Canada, the USA, Austria, Russia, Sweden, Finland, Lithuania, Belgium, France and other countries.

Our books

What our students say